Reise med hund og katt

NYE REGLER VED REISE MED HUND, KATT ELLER ILDER BLE INNFØRT FRA 1.MAI 2013
EN VELLYKKET REISE KREVER NØYE PLANLEGGING

Skal du ut og reise med kjæledyret ditt? Som nevnt tidligere ble det 1. januar 2012 innført nye regler for reising med hund, katt eller ilder. De nye reglene gjorde det enklere og billigere å ta med seg dyr inn i Norge, men bare hvis du forbereder deg skikkelig. Når du skal ut og reise med kjæledyret ditt, er det slik at det gjelder ulike regler for ulike land. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder for akkurat det landet du og kjæledyret ditt skal oppholde dere i. Husk at det er du som har ansvaret for å sørge for at kjæledyret ditt har et pass, nødvendig ID-merking, ormekur og rabiesvaksine, før dere kommer til grensen. De nye reglene gjelder privat innreise med dyr til Norge.

Før du reiser av sted til utlandet med kjæledyret ditt, er det en rekke ting du må tenke på. Det første spørsmålet du bør stille deg er om dyret ditt kommer til å sette pris på reisen i like stor grad som deg selv. En lengre bil-, tog-, båt- eller flyreise kan bli både trang ,varm og ubekvem. Husk også å snakke med din veterinær i forhold til forebygging mot sykdommer som hjerteorm, leishmaniose, leptospirose og babesiose.Noen av disse er sykdommer som ikke forekommer i Norge, og som også kan smitte over til mennesker.

Etter 01.mai 2013 ble det samme regler for hunder som skal innføres til Norge fra Sverige, som det er for alle andre EU land med unntak av krav om rabies vaksine. Det blir krav om at hunden skal være ID-merket med mikrochip og ha et eget pass. Dessuten endres reglene slik at du må til veterinær for å behandle hunden mot revens bendelorm. Dette skal dokumenteres i passet.

For katt gjelder det nå krav om ID-merking og kjæledyrpass ved innreise til Sverige. Du får ikke lenger unntak fra kravet om ID-merking og pass for katter og ildere som reiser mellom Sverige og Norge, så husk å få ordnet med dette før du drar. Sverige har innført like krav for hund, katt og ilder, og det tidligere unntaket fra identifikasjonskravet mellom Norge og Sverige har forsvunnet. Disse reglene vil også gjelde for katter som returnerer til Sverige etter en reise til Norge.  Les mer om dette her

Forberedelser
Når du har bestemt deg for at hunden/katten skal være med på utenlandsreisen, er det på tide å starte med alle forberedelsene. Planlegg i god tid.

ID MERKINGpass
Først må dyret ID-merkes. ID-merking skjer hos veterinær og utføres ved at det føres en mikrochip inn under huden i nakken.

VAKSINASJON 
I samråd med veterinæren må de nødvendige vaksinasjoner gjennomføres. All vaksinasjon vil bli skrevet inn i et eget pass. Hunder og katter som skal inn til Norge må være rabiesvaksinerte. Hunder og katter skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når den er tre måneder gammel). Den kan ikke innføres før 21 dager etter at den er vaksinert. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie stater, men ikke fra Sverige. Revaksinering mot rabies er pr idag etter 1 år, dvs maksimun 365 dagers intervall første året, deretter hvert 3.år. Dersom dette ikke overholdes må man vente nye 21 dager før innreise.
Dersom du skal til land hvor det er mye leptospirose og leishmaniose anbefales det å vaksinere mot dette, men dette er ikke påkrevet.
I tillegg bør hunden/katten ha de vanlige vaksinene vi vaksinerer mot her hjemme, selv om det ikke lenger er noe formelt krav. Hos hund beskytter vaksinen mot valpesyke, kennelhoste, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Hos katt mot kattepest og katteinfluensa.

ORMEBEHANDLING
Ved hjemreise
For å kunne ta med deg dyret tilbake til Norge må hunden behandles mot “revens lille bendelorm” (Echinococcus multiocularis) med det godkjente virkestoffet prazikvantel, f.eks. Drontal/Droncit/Milbemax, 24-120 timer før innreise til Norge. Fra 1.januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet. Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan, som sagt  ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.
Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Se mer om dette på www.mattilsynet.no

Bendelormen gir ingen direkte symptomer hos hund eller katt, men kan forårsake alvorlig sykdom hos menneske. Eggene finnes på sopp, bær, grønnsaker og i dyrefôr (gress og gressprodukter) i områder med smittede dyr. Når eggene blir spist av mennesker, drøvtyggere eller smågnagere frigjøres parasittlarven og transporteres med blodet til ulike organer hvor de kapsler seg inn i svulsaktige utvekster. Hund, katt og viltlevende rovdyr smittes gjennom å spise infiserte smågnagere. Bendelormen finnes på Svalbard, men ikke Fastland Norge. Den viktigste måten å unngå smitte og at den etablerer seg i Norge er at du som eier passer på å gi hunden eller katten din ormekur før og etter innreise til Norge. Tisper og hunnkatter som er paret i utlandet skal behandles med Droncit vet., da andre produkter ikke skal benyttes til drektige katter eller i de første 2/3 av drektigheten hos hund.

Her finner du vilkårene som gjelder for privat innførsel av hund, katt og ilder til Norge.

Hva gjelder på reisemålet
Undersøk hvilke krav som stilles til vaksinering og forebyggende behandlinger på reisemålet. Enkelte områder kan ha innvortes og utvortes parasitter som vi ikke har i Norge, som bl.a hjerteorm (fransk hjerteorm og tropisk hjerteorm), leishmaniose, leptospirose og babesiose.  (Fransk hjerteorm har imidlertid blitt påvist på en norsk rev den 31.03.2016. Les mer her). Noen av disse er sykdommene forekommer ikke i Norge, og kan også kan smitte over til mennesker. Mange overføres via lopper, flått eller mygg og derfor kan det være viktig å behandle forebyggende med midler mot flått, mygg eller lopper.

OBS!

Ved grensepassering skal dyr og de nødvendige dokumenter fremvises for kontroll i tollvesenets åpningstid. Dersom du kommer fra EU, eller fra Kroatia, Island, Sveits eller Liechtenstein skal dyret undersøkes av Tollvesenet. Ved innførsel av kjæledyr fra andre land skal dyret ved grensepassering undersøkes av Mattilsynet. Hvis dette gjelder deg, husk at du skal varsle det lokale Mattilsynet minimum 48 timer i forveien om tid og sted for ankomst.

Ved manglende dokumentasjon kan dyret nektes innreise eller bli satt i karantene. Kontroller derfor alltid de gjeldende regler på Mattilsynet sin hjemmeside www.mattilsynet.no

For innførsel av valper under 3 måneder, les her

 

 

Pass beskrivelse:

pass-innvendig1pass-innvendig2