ID-merking

I forbindelse med utenlandsreiser for hunder og katter er det obligatorisk med id-merking med mikrochip. Det samme gjelder ved HD-fotografering av hunder. Merking med identitetschip eller øretatovering er også en god forsikring dersom kjæledyret ditt skulle komme bort.

Mikrochip

Til hunder brukes i dag nesten utelukkende mikrochip. Det er en liten passiv databrikke, på størrelse med et riskorn, som plasseres under huden på venstre side av halsen. Fordelen med mikrochip er at den er svært pålitelig, det vil si den er evigvarende og nummeret forblir alltid like tydelig. Ulempen er at ikke hvem som helst kan se at hunden er id-merket. Man trenger en avleser for å kunne lese nummeret. Nummeret som da kommer fram i displayet bruker man for å oppspore eier gjennom databasen hos Dyreidentitet.

Katter kan også ID-merkes med mikrochip og dette har nå tatt over for tidligere øretatovering. Dyret behøver da ikke bedøves, men det er ikke så enkelt for folk som finner en katt ute å se at den er merket. Vi tilbyr nå å tatovere bokstavene ID i øret i tillegg. Dette må gjøres i narkose, så derfor er det lurt å gjøre dette samtidig med kastrering da katten likevel har fått narkose.

Etter 3. juli 2011 vil det, i forbindelse med utenlandsreise og pass, kun være mikrochip som er godkjent merkemetode.

Øretatovering

Øretatovering var tidligere et annet alternativ til id-merking. Her får katten eller hunden et nummer tatovert i øret. Mange katteeiere har foretrukket øretatovering i forbindelse med kastrering/sterilisering. Disse numrene er registrert i databasen hos Dyrebeskyttelsen Norge. De numrene som er registrert hos Dyrebeskyttelsen vil fremdeles være tilgjengelige, men videre registrering vil opphøre, og alt vil fra nå av registreres hos Dyreidentitet gjennom mikrochip. Ulempen med øretatovering er at dyret må i narkose for å få utført inngrepet samt at nummeret har en tendens til å bli utydelig eller uleselig etter noen år. Fordelen er at en hver som kommer over katten/hunden vil lett kunne se at den har et ID-nummer og dermed er det større sjanse for at katten/hunden blir gjenforent med sin eier.

Etter at dyret er id merket er det viktig at man som dyreeier opplyser om adresseforandringer, eierskifte og endring av telefonnummer slik at disse opplysningene til enhver tid er korrekte.