Operasjoner

Hos oss utfører vi de fleste bløtvevsoperasjoner. Dette kan være planlagte rutineoperasjoner som sterilisering, kastrering, fjerning av svulster osv, eller akutte operasjoner som bittsår, kuttsår, livmorsinfeksjoner, fremmedlegemer i tarm osv.
Operasjonspasientene leveres fastende fra morgenen av slik at de kan opereres på formiddagen. De skal også være luftet før de kommer.  Av hygieniske årsaker er det viktig at hunden er ren og tørr i pelsen, så det kan være aktuelt å gi hunden et bad dagen før.

Dyrene overvåkes til de har våknet fra narkosen og er stabile nok til å sendes hjem, ofte utpå ettermiddagen.

Tips ved operasjon: ta med halskrage og body dersom man har dette hjemme i de tilfeller dette vil være aktuelt å bruke.