HD hos hund

HD (hofteleddsdysplasi) er en arvelig betinget utviklingsfeil i hofteleddet hos hund.

Med arvelig betinget mener vi at det er disposisjonen for å utvikle HD hunden arver, ikke selve tilstanden i seg selv. Tilstanden resulterer i at hofteleddet ikke har ideell utforming, dvs at lårhodet og hofteskål ikke passer helt til hverandre. Dette vil føre til unormal slitasje på leddbrusken og unormal strekk på leddbånd og leddkapsel. Hunden er dermed mer utsatt for forkalkninger og smerter i leddet. Hos de fleste hunderaser utvikles HD innen hunden er 1 år gammel. Hos noen store, tunge raser derimot, skjer det noe senere. Man har derfor egne regler for når og hvordan HD røntgenundersøkelsen skal utføres. De fleste hunderaser skal være fylt 1 år. Unntatt fra dette er 11 raser som har nedre aldersgrense på 18 mnd. Newfoundlandshund, Sankt Bernhardshund og Grand Danois er eksempler på slike sent utviklede, store raser.

En hund med HD vil kunne få varierende grad av symptomer. Vi deler også graden av HD inn i 5 (A-D). Grad A og B betegner at hunden er fri for HD, C er svak grad HD, D er middels grad og E er sterk grad HD. Hunder med svak grad HD vil ofte kunne leve et normalt hundeliv og ofte ikke vise kliniske symptomer i det hele tatt. Hunder med middels grad HD vil som regel få kliniske symptomer før eller siden, ofte vil man kunne se tegn til stivhet og halthet i 4-5 års alderen. En hund med sterk grad HD vil mest sansynlig få betydelige forkalkninger og symptomer i form av halthet og smerte.

Når en hund skal til dyrlegen for HD røntgen må eieren ta med stamtavlen. Denne sendes til NKK sammen med røntgenbildene. Det er en veterinær hos NKK som foretar avlesningen av alle bildene fra hele landet. På den måten blir alle bilder vurdert med samme par øyne og vil dermed få en mest rettferdig og jevn vurdering. Resultatet av avlesningen blir påført stamtavlen. Ved selve røntgenundersøkelsen må hunden være sedert, det vil si den får en bedøvelsessprøyte. I tillegg må hunden være ID merket med microchip.

Som nevnt tidligere vil graden av HD være viktig i forhold til hvor mye tilstanden vil påvirke hundens liv. I visse tilfeller vil operasjon og innsetting av hofteleddsprotese kunne være et behandlingsalternativ. Dette er likevel fortsatt lite utbredt. Det er en kostbart behandlingsform, og ikke helt uten fare for komplikasjoner. I de fleste tilfeller vil tradisjonell symptomatisk behandling være mest aktuelt. Dette innebærer å opprettholde en god fysikk og i visse tilfeller gi betennelsesdempende medisiner. Som med skjelettlidelser generelt, vil en hund med HD ha stor nytte av en godt trent muskulatur i bakparten som kan være med på å støtte hofteleddet. Derfor er jevn mosjon viktig for en hund med HD. Det er også viktig at hunden ikke er overvektig, da det vil føre til større belastning på leddene enn nødvendig.

At HD er arvelig betinget har man kjent til i over 60 år. Røntgenundersøkelse av hofter hos hund er en viktig del av Norsk Kennelklubbs (NKK) avlsarbeide.