Flått

Flåtten er et lite midd-dyr som lever over store dele av verden. I Norge er skogflotten (Ixodes ricinus) den vanligste. Flåtten er mest tallrik i Sør-Norge, fra Øst i Viken, langs kyststrøkene i Sør- og Vestlandet, og oppover i Nordland. Mildere klima og større rådyrstammer gjør at flåtten stadig sprer seg nordover.
Flåtten er mest aktiv mellom april og oktober. I år med milde vintere og mye fukt, kan den imidlertid være aktiv fra mars til november. Flåtten liker seg best i tett vegetasjon, der det er fuktig og lite lys. Løvskog og steder med høyt gress har derfor mye flått.

Livssyklus
Flåtten har en livssyklus mellom 2 og 6 år. På den tiden gjennomgår de flere ulike livsstadier. For å nå et nytt livsstadium, er flåtten avhengig av å suge blod fra et vertsdyr, gjerne mus eller hjortedyr. Mennesker, hund og katt blir imidlertid også bitt. Eggene klekkes tidlig om våren, og larver som får et blodmåltid, starter utviklingen til neste livsstadium. Nymfene er ferdig utviklet på høsten, og går i dvale om vinteren. Neste vår våkner nymfene til liv, klatrer opp på et gresstrå eller liknende og venter på at et nytt vertsdyr skal passere. Da slipper de seg ned på dyret, biter seg fast, og suger blod. Etter måltidet kan flåtten starte omdanningen til voksen. Den voksne hunnen trenger enda et blodmåltid før hun kan formere seg og legge egg. Hver voksne flått kan suge inntil 0,5ml blod.

Flåttbårne sykdommer
Flåtten kan bære med seg bakterier og virus, og dermed overføre sykdommer når den suger blod. I de fleste tilfeller vil ikke sykdom overføres før flåtten har vært festet til hunden i ca. et døgn. Flåttbårne sykdommer forekommer hos hund (og i svært sjeldne tilfeller katt) i Norge, selv om de ikke er spesielt vanlige.
Borreliose er den flåttbårne sykdommen som forekommer hyppigst
Anaplasmose er sjeldnere, mens den mer aggressive
Tick Borne Encepahlitis (TBE) til nå bare blitt beskrevet på hund i Sverige
Babesiose forårsaket av en encellet parasitt, babesia
Hos hund kan borreliose føre til slapphet, nedsatt matlyst, feber, leddbetennelse, nyresykdom og i sjeldne tilfeller symptomer fra nervesystemet (sjanglete gange og enkelte ganger kramper). Forstørrede lymfeknuter og forandringer i hud kan også sees. Hos boxer rasen har man sett hjerteforandringer. Det ser imidlertid ut til at de fleste hundene som blir smittet av bakterien, ikke blir spesielt syke. Det er svært lite sannsynlig at katter utvikler sykdom etter borreliasmitte. Anaplasmose kan gi en del av de samme symptomene som borreliose (halthet, symptomer fra nervesystemet, feber, nedsatt matlyst og slapphet). TBE kan gi alvorlige symptomer fra nervesystemet, og død.

Forebygging mot flått og sykdommer
Klarer du å holde høyt gress og kratt borte fra nærområdet, vil ikke flåtten trives så godt der. Det er også lurt å gå gjennom pelsen til dyret ditt daglig, og fjerne flått som har bitt seg fast. De fleste flåttbårne sykdommer overføres nemlig over 24 timer etter at flåtten har bitt seg fast, så daglig flåttfjerning er enkel og rimelig forebygging mot sykdom. Det er ikke så veldig farlig om munndelene blir sittende igjen i huden når du fjerner flåtten. Det er bedre å la de være igjen, enn å grave for mye og kanskje lage store sår for å få de ut. Blir hevelsen rund flåttbittet stor, eller det brer seg en rød ring rundt flåttbittet, bør veterinær kontaktes. Mange syns det er vanskelig å fjerne flåtten med bare fingrene. En Trix flåttfjerner kan da være et alternativ. Flåttfjerneren er et penneliknende redskap med en lassoløkke som tres over flåtten. Deretter strammes løkka, og man vrir rolig rundt til flåtten faller av. Vask gjerne bittstedet med Pyrisept el.l. 2 ganger daglig de neste par dagene.

Mange foretrekker å forebygge mot flåttbitt og flåttbårne sykdommer ved bruk av bruk av dråper, halsbånd eller tabletter. Det er viktig å merke seg de fleste preparater er reseptbelagte legemidler som har dokumentert effekt, og som har gjennomgått studier om sikkerhet ved bruk. Det er imidlertid i år også kommet noen reseptfrie flåttprodukter på apoteket.

Dråper (SpotOn)
Dråper skal dryppes på huden til dyret, på områder hvor dyret ikke kan slikke seg (nakke/mellom skulder, og evt. ved halebasis). Heller ikke andre dyr må slikke på påføringsstedet den første tiden. Effekten mot flått inntrer etter 2-3 dager. De første 3-4 dagene etter påføring må ikke dyret være i kontakt med vann. Deretter kan dyret bade, men sjamponering bør reduseres. Merk at noen av flåttdråpene til hund kan være skadelig for katt.
De fleste flåttdråpene har effekt i 4 uker. Disse dråpene har både en flåttdrepende og repellerende effekt (avvisende, gjør at ikke flåtten vil feste seg og blir med inn i huset). De har også effekt mot fluer, mygg, lus og lopper. Det fins også dråper med effekt i 3 mnd. Disse dråpene virker mot flått og lopper, men ikke fluer, mygg og lus. Antakelig har de også effekt mot andre typer midd.

Halsbånd
Flåtthalsbånd har, i likhet med de fleste dråpene, både en flåttdrepende og repellerende (avvisende) effekt. De har også effekt mot mygg, lopper, lus og fluer. Halsbåndene skal sitte på dyret hele tiden, men helst tas av når dyret bader/er i vann. Effekten inntrer etter ca. 1 uke, og varer 6 mnd. (Scalibor) eller 8 mnd. (Seresto).

Tabletter
Tabletter har en drepende effekt mot flått og lopper. Effekten inntrer etter få timer, og varer henholdsvis 1 mnd. (Nexgard), 5 uker (Simparica) eller 3 mnd. (Bravecto). Tablettene har ingen repellerende (avvisende) effekt, eller effekt mot mygg, lus eller lopper. Derfor kan man oppleve at flåtten kommer på dyret eller at man finner død fått i huden. Tablettene har også effekt mot andre typer midd som skabb, hårsekkmidd og nesemidd.

Vaksine
Det er mulig å vaksinere hunder mot sykdommen borreliose. Vaksinen virker egentlig på flåtten, selv om det er hunden som får vaksinen. Flått som har borreliabakterien i seg, vil ikke overføre bakterien til hunden, hvis hunden er vaksinert. Borreliavaksinen består av to sprøyter med 3 ukers mellomrom. Deretter gis en sprøyte årlig, fortrinnsvis tidlig vår.

Kom gjerne innom klinikken for tips og råd for beskyttelse mot flått!