Vaksinering av katt

Det finnes vaksiner mot flere av de smittsomme sykdommene katter kan få. Det vanlige er å bruke kombinasjonsvaksiner, der flere komponenter er blandet i en vaksine. På den måten holder det med ett stikk.

De sykdommene vi vaksinerer mot er kattepest (parvovirus) og katteinfluensa (calicivurus og herpesvirus). Der smittepresset er spesielt stort (utstillinger/katterier) kan man også vurdere å vaksinere mot chlamydia (luftveisinfeksjon) og FIP (Felin Infeksiøs Peritonitt).

For å gi en optimal beskyttelse må katten grunnvaksineres som kattunge, og deretter få årlige revaksineringer.

Som grunnvaksinering gis den samme vaksinen 2 ganger med ca. 4 ukers intervall:

8-12 ukers alder: Første vaksine mot kattepest og katteinfluensa. Gis tidlig (ca 8 uker) ved stort smittepress eller dersom kattemor ikke er vaksinert. Samtidig utstedes helseattest dersom det er ønskelig.

12-16 ukers alder: Siste grunnvaksine gis normalt ca 4 uker etter første vaksine er gitt.

Den årlige revaksineringen gis ett år etter siste grunnvaksine. Vi sender ut påminnelse noen uker før det er tid for den årlige vaksinen, men det er alltid lurt å notere seg tiden for vaksinen selv også. Den årlige vaksineringen er, i tillegg til selve vaksinen, en mulighet for å få en helsesjekk på katten. Hos oss får alltid katten en grundig generell undersøkelse før vi vaksinerer, hvor vi blant annet lytter på hjertet og lungene, og sjekker tennene.

For katter som skal reise til utlandet (unntatt Sverige) må man dessuten vaksineres mot rabies (les mer om dette under utenlandsdsreise).