Sofie er veterinærstudent på 5.året ved Norges Veterinærhøyskole, NMBU. Hun startet hos oss i 2015, og arbeider som assistent på kveldstid og lørdager. Veterinærstudentene er hos oss for at de skal få mye praktisk erfaring under studietiden. De har alle stor interesse for, og erfaring med både hund og katt.