Kristin Espenak Zimmer

Veterinær

Kristin ble uteksaminert ved The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Edinburgh i 1997. Hun vendte da tilbake til Norge og har arbeidet i smådyrpraksis i Oslo siden 1997, frem til klinikken ble startet i 2002. Hun er også en av klinikkens stiftere og har ansvaret for faglig utvikling av klinikken og ansatte.