Årlig helsekontroll/vaksine

For å forsikre oss om at hunden eller katten din er frisk, og for å tidlig oppdage eller forebygge sykdommer, foretar vi alltid en grundig undersøkelse av dyret før vaksinering.

På grunnlag av kunnskap om utbredelse, smittepress og betydning vurderer veterinæren i samråd med eier hvilke sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot, og hvordan vaksinasjonsprogrammet bør legges opp. I Oslo området har vi en svært tett hunde- og kattebestand og vi anbefaler derfor årlig vaksinering av alle hunder, katter og ilder.

Vaksine hund

Hunder blir rutinemessig vaksinert mot parvovirus (angriper tarmslimhinne), adenovirus (smittsom leverbetennelse), paramyxovirus (valpesyke), og parainfluensavirus + Bordetella bronchiseptica (kennelhoste).

6-8 ukers alder: Eventuelt første vaksine mot Parvovirus. Gis ved stort smittepress eller dersom mor ikke er vaksinert tidligere. Samtidig utstedes helseattest dersom det er ønskelig.

12 ukers alder: Dette er den viktigste vaksinen valpen får, og bør gis når hunden er 12 uker. Den beskytter mot parvovirus, smittsom leverbetennelse, valpesyke og kennelhoste. Hos oss gis dette i to doser ved samme besøk; parvovirus, leverbetennelse og valpesyke gis som injeksjon i nakkeskinnet, kennelhoste gis som nesedråper.

Den årlige revaksineringen gis ett år etter siste grunnvaksine. Vi sender ut påminnelse noen uker før det er tid for den årlige vaksinen, men det er alltid greit å notere seg tiden selv også. Nesedråpevaksinen mot kennelhoste gis hvert år, mens injeksjonsvaksinen mot de tre andre sykdommene gis hvert tredje år. Den årlige vaksineringen er, i tillegg til selve vaksinen, en mulighet for å få en helsesjekk på hunden. Hos oss får alltid hunden en grundig generell undersøkelse før vi vaksinerer, hvor vi blant annet lytter på hjertet og lungene, og sjekker tennene.

For hunder som skal reise til utlandet (unntatt Sverige) må man dessuten vaksinere mot rabies.  Dersom reisen går til sydligere strøk anbefales det også å vurdere vaksinering mot leptospirose og leishmaniose (les mer om dette under Utenlandsreise).

Det er også kommet en vaksine til hund mot Borreliose. Borreliose er en bakteriell infeksjon som overføres av flått, på samme måte som hos mennesker. I Norden er opptil 20% av flåtten bærere av borrelia-bakterien (2014).  Alle hunder som er utsatt for flåttbitt kan bli infisert med borrelia-bakterier. Hunden vaksineres fortrinnsvis på senvinteren eller tidlig på våren, slik at hunden kan danne antistoffer rett før flåttsesongen kommer. Hunder kan vaksineres fra de er 12 uker. Første gangen må hunden vaksineres to ganger med 3 ukers mellomrom, og deretter èn gang per år.

Vaksine katt

Det finnes vaksiner mot flere av de smittsomme sykdommene katter kan få. Det vanlige er å bruke kombinasjonsvaksiner, der flere komponenter er blandet i en vaksine. På den måten holder det med ett stikk.

De sykdommene vi vaksinerer mot er kattepest (parvovirus) og katteinfluensa (calicivurus og herpesvirus). Der smittepresset er spesielt stort (utstillinger/katterier) kan man også vurdere å vaksinere mot chlamydia (luftveisinfeksjon) og FIP (Felin Infeksiøs Peritonitt).

For å gi en optimal beskyttelse må katten grunnvaksineres som kattunge, og deretter få årlige revaksineringer.

Som grunnvaksinering gis den samme vaksinen 2 eller 3 ganger, med ca. 4 ukers intervall:

8 – 12 ukers alder: Første vaksine mot kattepest og katteinfluensa. Gis tidlig ved stort smittepress eller dersom kattemor ikke er vaksinert. Samtidig utstedes helseattest dersom det er ønskelig.

12 – 16 ukers alder: Siste grunnvaksine gis ca 4 uker etter første vaksine.

Den årlige revaksineringen gis ett år etter siste grunnvaksine. Vi sender ut påminnelse noen uker før det er tid for den årlige vaksinen, men det er alltid lurt å notere seg tiden for vaksinen selv også. Den årlige vaksineringen er, i tillegg til selve vaksinen, en mulighet for å få en helsesjekk på katten. Hos oss får alltid katten en grundig generell undersøkelse før vi vaksinerer, hvor vi blant annet lytter på hjertet og lungene, og sjekker tennene.

For katter som skal reise til utlandet (unntatt Sverige) må man dessuten vaksineres mot rabies (les mer om dette under utenlandsdsreise).